Calendario Laboral 2020 Galicia Xunta

O decreto 812019 do 27 de xuno polo que se determinan as festas da comunidade autonoma de galicia do calendario laboral para o ano 2020. Las festividades de galicia de para el ano 2020 mostradas estan basadas en las festividades de anos anteriores. Los gallegos contaran el proximo ano con doce festivos ademas de las dos fiestas que podra.

calendario laboral 2020 galicia xunta